U slavu Gorana Despotovića (1957-2022)

Istina će prisustvovati u svim rečima
Na mestima gde je pesma najlepša,
Onaj koji je prvi zapevao povući će se
Prepuštajući pesmu drugima.

Ovu kolekciju dokumenata je prikupio, organizovao i održavao u periodu od preko deset godina Goran Despotović - uspešni preduzetnik (od nečega se, jelte, mora živeti), marksistički filozof (u vreme kada je ta ideološka odrednica bila sve osim popularne i u modi), istoričar-entuzijasta - i drag prijatelj mnogima.

Kolekcija je niz godina bila dostupna preko domena znaci.net i doživela slavu i poštovanje u celom regionu istorijsko-geografsko-emotivne odrednice poznate pod imenom Jugoslavija, da bi sada, posle Goranovog konačnog odlaska u legendu, bila preneta na tekući domen, gde će biti osvežena, obnovljena i u budućnosti održavana i proširivana od strane grupe Goranovih prijatelja i istomišljenika, a nadamo se i novih ljudi dobre volje, koji možda nisu imali sreću da upoznaju Gorana.

Detalje načina na koji se možete uključiti u projekat znaci.org i doprineti njegovom razvoju možete naći ovde.

U međuvremenu smo želeli da podelimo sa vama malu kolekciju članaka čiji je Goran autor, kao i nekoliko dokumentarnih filmova koje je producirao.

Organizacioni odbor sajta znaci.org
(25. maja 2022, na raznim krajevima sveta)    Izbor iz Goranovih tekstova / dokumentarnih filmova koje je producirao

    B92 Blog: Savez antifašista i Kosovo
    Damjanov Svet: Kako je propalo radničko samoupravljanje
    Antifašistički Vjesnik: Duh pobede i pesak vremena
    Antifašistički Vjesnik: Deveti jun na Sutjesci je bio najteži dan
    Mašina: Operacija Halijard – Pranjani: revizionistički desant na suštinu antifašističke borbe
    Mašina: Ko je kriv za nacifašističke zločine? Politika, istorijski revizionizam i stradanje civila u Drugom svetskom ratu, I deo
    Mašina: Ko je kriv za nacifašističke zločine? Politika, istorijski revizionizam i stradanje civila u Drugom svetskom ratu, I deo
    Vice: Kako smo 'mi' krivi za raspad Jugoslavije
    Youtube: Problem percepcije / Problem of Perception
    Youtube: Nestanak heroja (dugometražni dokumentarni) / Disappearance of Heroes (feature documentary)